SZKOLENIA OTWARTE

Prawnicy kancelarii od wielu lat są cenieni jako wysokiej klasy specjaliści i wykładowcy.
Prowadzone przez nas  szkolenia cieszą się od lat bardzo dużym zainteresowaniem
oraz prestiżem wśród kadry zarządzającej sektora prywatnego i publicznego.

Współpracujemy z firmami szkoleniowymi:

Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.   

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Organizujemy na indywidualne zamówienie firm i instytucji.
Co oferujemy?

 • szkolenia mają charakter warsztatów i są całkowicie dopasowane do oczekiwań Klienta oraz zorientowane na specyfikę i obszar działalności firmy/instytucji

 • program szkolenia zawsze jest dostosowany do indywidualnych życzeń Klienta
  i uwzględnia aspekty prawne wynikające z konkretnych projektów i przedsięwzięć biznesowych

 • uczestnicy szkolenia otrzymują praktyczne rozwiązania i wskazówki w zakresie omawianej problematyki prawnej

 • podczas szkolenia przewidziane są krótkie konsultacje prawne w zakresie omawianego tematu

 • uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej

 • wykładowca prowadzi szkolenie przy pomocy prezentacji multimedialnej

 • szkolenia odbywają się w siedzibie Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym

 • czas szkolenia jest uzgadniany indywidualnie i zależy od potrzeb Klienta.

Kontakt i bliższe informacje: szkolenia@bukowski-partners.pl

TEMATY SZKOLEŃ

 • prawo autorskie i prawa pokrewne zakres ogólny
 • prawo umów z zakresu własności intelektualnej
 • dozwolony użytek utworów w działalności wydawniczej, kulturalnej, oświatowej, naukowej, marketingowej z uwzględnieniem Internetu
 • naruszenia praw autorskich – odpowiedzialność cywilnoprawna i karna
 • umowy licencyjne w prawie autorskim
 • 50 % koszty uzyskania przychodów dla pracowników – zasady i warunki stosowania
  oraz wdrażania
 • opodatkowanie i oskładkowanie honorariów autorskich wypłacanych twórcom
  oraz artystom wykonawcom, w tym warunki stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów
 • umowy o dzieło, w tym o dzieło autorskie, zlecenia i umowy o pracę – prawidłowe stosowanie, opodatkowanie i oskładkowanie
 • Innovation Box – preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo Internetu
 • prawo telekomunikacyjne
 • komercjalizacja praw własności intelektualnej
 • wdrożenia systemów informatycznych i nowe technologie
 • prawo mediów
 • prawo reklamy
 • nieuczciwa konkurencja/prawo konkurencji
 • handel elektroniczny
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona danych osobowych
 • zbiorowe zarządzanie prawami
 • branża turystyczna – umowy i własność intelektualna