Szanowni Państwo,

Kancelaria jest jedną z najbardziej uznanych i renomowanych firm prawniczych działających w obszarze własności intelektualnej oraz kompleksowego doradztwa prawnego dla biznesu. Misją Kancelarii jest zapewnienie każdemu Klientowi poczucia bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy prawnej!
Wysokospecjalistyczna wiedza prawników, wieloletnie doświadczenie, wszechstronne podejście do powierzanych nam spraw i ich efektywne prowadzenie to nasze atuty! W relacjach z Klientami szczególnie dbamy o jakość i wysoką kulturę współpracy. Markę Kancelarii budujemy na prostej dewizie:
Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem!

COVID-19
Tarcza antykryzysowa
i finansowa

Restrukturyzacja, postępowania naprawcze  oraz upadłościowe. Zmiany umów i wypowiedzenia. Sprawy pracownicze. Dofinansowania, subwencje i mikropożyczki.

Prawo autorskie

Przysługiwanie, korzystanie
i naruszenia praw. Nabywanie, umowy licencyjne i przenoszące prawa.
Ochrona praw.
Sprawy sądowe. Audyty.

Własność przemysłowa

Wynalazki, patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe. Zgłoszenia i postępowania rejestrowe. Unieważnienie praw. Umowy licencyjne i przenoszące prawa. Reprezentacja przed sądami własności intelektualnej.

Zbiorowe zarządzanie prawami

Tabele wynagrodzeń, stawki i opłaty. Obowiązkowe pośrednictwo i zawieranie umów. Niezależne podmioty zarządzające. Reprezentacja przed sądami własności intelektualnej i KPA.

Opodatkowanie twórców

50% KUP w umowach o pracę i cywilnoprawnych. Opodatkowanie i ozusowanie honorariów. Umowy o unikanie podwójnego opodatkowania. IP BOX. Interpretacje indywidualne.

Kompleksowa obsługa firm

Bieżąca obsługa firm, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Obsługa transakcji, projektów i przedsięwzięć. Zastępstwo sądowe i podatkowe.

Spółki i doradztwo korporacyjne

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja. Audyty, aporty, fuzje i przejęcia, fundusze VC. Obsługa korporacyjna, umowy wspólników.

Nieuczciwa konkurencja

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how. Umowy NDA. Naśladownictwo i pasożytnictwo intelektualne. Nieuczciwa reklama i przejmowanie klienteli. Odszkodowania i roszczenia o zaniechanie.

Umowy

Dobór rodzaju umowy, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie.
Opodatkowanie i oskładkowanie.
Wypowiadanie i odstępowanie.
Wynagrodzenie, kary umowne
i odszkodowania.

IT e-commerce

Bezpieczeństwo prawne projektów. Nienależyte wykonanie umów i spory. Serwisy, portale i sklepy internetowe. Regulaminy usług i sprzedaży.

Projekty innowacyjne

Startupy, konsorcja i projekty B&R. Transfer technologii. Komercjalizacja wyników badań. Umowy inwestycyjne oraz o finansowanie projektów. Wyceny i audyty praw własności intelektualnej.

Turystyka i MICE

Umowy o imprezę i usługi turystyczne. Incentive travel. Eventy. Umowy z kontrahentami. Reklamacje, rezygnacje, vouchery. Wyjazdy dzieci i młodzieży. Regulaminy konkursów i promocji.

Marketing i reklama

Wsparcie konsultacyjne kampanii reklamowych. Umowy w zakresie reklamy. Regulaminy konkursów promocyjnych i loterii. Wizerunek w reklamie.

Dane osobowe (RODO)

Wdrożenie RODO. Dokumentacja w zakresie danych osobowych. Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. Audyty.

Sprawy sądowe

Cywilne i gospodarcze.
Własność intelektualna.
Oskładkowanie umów i 50 % k.u.p.
Karne: plagiaty, piractwo, podróbki znaków towarowych.

Aktualności

dr Marek Bukowski

wspólnik, radca prawny 

Marta Bukowska

wspólnik

Joanna Karasińska

radca prawny

Agnieszka Malczewska–Poteralska

adwokat

Karolina Błasiak

prawnik, aplikantka radcowska

Aneta Nitychoruk

menedżer biura kancelarii

Biuro Kraków

Kraków 30-051, ul. Urzędnicza 20/5 
tel. +48 (12) 631 05 25
biuro@bukowski-partners.pl    

Na życzenie Klienta prowadzimy konsultacje prawne poprzez Skype’a.

Biuro Katowice