Szanowni Państwo,

Kancelaria jest jedną z najbardziej uznanych i renomowanych firm prawniczych działających w obszarze własności intelektualnej oraz kompleksowego doradztwa prawnego dla biznesu. Misją Kancelarii jest zapewnienie każdemu Klientowi poczucia bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy prawnej!
Wysokospecjalistyczna wiedza prawników, wieloletnie doświadczenie, wszechstronne podejście do powierzanych nam spraw i ich efektywne prowadzenie to nasze atuty! W relacjach z Klientami szczególnie dbamy o jakość i wysoką kulturę współpracy. Markę Kancelarii budujemy na prostej dewizie:
Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem!

Specjalizacje

Prawo autorskie

Przysługiwanie, korzystanie
i naruszenia praw. Nabywanie, umowy licencyjne i przenoszące prawa.
Ochrona praw.
Sprawy sądowe. Audyty.

Własność przemysłowa

Wynalazki, patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe. Zgłoszenia i postępowania rejestrowe. Unieważnienie praw. Umowy licencyjne i przenoszące prawa. Reprezentacja przed sądami własności intelektualnej.

Zbiorowe zarządzanie prawami

Tabele wynagrodzeń, stawki i opłaty. Obowiązkowe pośrednictwo i zawieranie umów. Niezależne podmioty zarządzające. Reprezentacja przed sądami własności intelektualnej i KPA.

Opodatkowanie twórców

50% KUP w umowach o pracę i cywilnoprawnych. Opodatkowanie i ozusowanie honorariów. Umowy o unikanie podwójnego opodatkowania. IP BOX. Interpretacje indywidualne.

Kompleksowa obsługa firm

Bieżąca obsługa firm, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Obsługa transakcji, projektów i przedsięwzięć. Zastępstwo sądowe i podatkowe.

Spółki i doradztwo korporacyjne

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja. Audyty, aporty, fuzje i przejęcia, fundusze VC. Obsługa korporacyjna, umowy wspólników.

Nieuczciwa konkurencja

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how. Umowy NDA. Naśladownictwo i pasożytnictwo intelektualne. Nieuczciwa reklama i przejmowanie klienteli. Odszkodowania i roszczenia o zaniechanie.

Umowy

Dobór rodzaju umowy, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie.
Opodatkowanie i oskładkowanie.
Wypowiadanie i odstępowanie.
Wynagrodzenie, kary umowne
i odszkodowania.

IT e-commerce

Bezpieczeństwo prawne projektów. Nienależyte wykonanie umów i spory. Serwisy, portale i sklepy internetowe. Regulaminy usług i sprzedaży.

Projekty innowacyjne

Startupy, konsorcja i projekty B&R. Transfer technologii. Komercjalizacja wyników badań. Umowy inwestycyjne oraz o finansowanie projektów. Wyceny i audyty praw własności intelektualnej.

Turystyka i MICE

Umowy o imprezę i usługi turystyczne. Incentive travel. Eventy. Umowy z kontrahentami. Reklamacje, rezygnacje, vouchery. Wyjazdy dzieci i młodzieży. Regulaminy konkursów i promocji.

Marketing i reklama

Wsparcie konsultacyjne kampanii reklamowych. Umowy w zakresie reklamy. Regulaminy konkursów promocyjnych i loterii. Wizerunek w reklamie.

Dane osobowe (RODO)

Wdrożenie RODO. Dokumentacja w zakresie danych osobowych. Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. Audyty.

Sprawy sądowe

Cywilne i gospodarcze.
Własność intelektualna.
Oskładkowanie umów i 50 % k.u.p.
Karne: plagiaty, piractwo, podróbki znaków towarowych.

COVID-19
Tarcza antykryzysowa
i finansowa

Restrukturyzacja, postępowania naprawcze  oraz upadłościowe. Zmiany umów i wypowiedzenia. Sprawy pracownicze. Dofinansowania, subwencje i mikropożyczki.

Aktualności

3 kwietnia 2023

Umowy w działalności biur podróży. 5 kwietnia, prowadzi r.pr. Joanna Karasińska.
https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=1299

Eksploatacja utworów i naruszenia praw autorskich w Internecie. Praktyczne zagadnienia i wskazówki. 6 kwietnia, prowadzi adwokat Agnieszka Malczewska – Poteralska.
https://www.szkolenia-forum.pl/szkolenie,2,1,18,10019,wzorzec.htm

Prawidłowe stosowanie umów o dzieło (w tym o dzieło autorskie) i umów zlecenia (starannego działania), ich opodatkowanie, oskładkowanie i zasady stosowania 50 % KUP. 18 kwietnia, prowadzi r.pr. Joanna Karasińska.
https://www.szkolenia-forum.pl/szkolenie,2,1,6,10017,wzorzec.htm

Korzystanie z utworów w oparciu o licencje – negocjowane, stockowe, open source, Creative Commons. Praktyczne zasady konstruowania i wykonywania umów licencyjnych. 20 kwietnia, prowadzi adwokat Agnieszka Malczewska – Poteralska.
https://www.szkolenia-forum.pl/szkolenie,2,1,18,10021,wzorzec.htm

IP Box – zakres i zasady stosowania 5 % stawki podatkowej do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 27 kwietnia, prowadzi r.pr. Joanna Karasińska.
https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=1298

1 marca 2023

Umowy o dzieło – prawidłowe stosowanie, konstruowanie i rozliczanie. 7 marca, prowadzi r.pr. Joanna Karasińska.
https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=1266


Reklama i marketing a prawo autorskie, znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja, z uwzględnieniem Internetu oraz social mediów. Wybrane zagadnienia. 15 marca, prowadzi adwokat Agnieszka Malczewska – Poteralska.
https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=1274Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom, w tym warunki stosowania 50 % KUP. 16 marca, prowadzi r.pr. Joanna Karasińska.
https://www.szkolenia-forum.pl/szkolenie,2,1,6,10013,wzorzec.htmStosowanie i rozliczanie 50 % KUP w umowach o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług i w umowach o pracę. Praktyczne wskazówki, przykłady i objaśnienia. 23 marca, prowadzi r.pr. Joanna Karasińska. https://www.szkolenia-forum.pl/szkolenie,2,1,6,10015,wzorzec.htm

Zespół

dr Marek Bukowski

wspólnik, radca prawny 

Marta Bukowska

wspólnik, prokurent

Joanna Karasińska

radczyni prawna

Agnieszka Malczewska–Poteralska

adwokat

Karolina Błasiak

                           radca prawny

Aneta Nitychoruk

menedżerka biura kancelarii

Biuro Kraków

Kraków 30-051, ul. Urzędnicza 20/5 
tel. +48 (12) 631 05 25
biuro@bukowski-partners.pl    

Biuro Katowice