Szanowni Państwo,

Kancelaria jest jedną z najbardziej uznanych i renomowanych firm prawniczych działających w obszarze własności intelektualnej oraz kompleksowego doradztwa prawnego dla biznesu. Misją Kancelarii jest zapewnienie każdemu Klientowi poczucia bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy prawnej!
Wysokospecjalistyczna wiedza prawników, wieloletnie doświadczenie, wszechstronne podejście do powierzanych nam spraw i ich efektywne prowadzenie to nasze atuty! W relacjach z Klientami szczególnie dbamy o jakość i wysoką kulturę współpracy. Markę Kancelarii budujemy na prostej dewizie:
Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem!

Specjalizacje

Prawo autorskie

Przysługiwanie, korzystanie
i naruszenia praw. Nabywanie, umowy licencyjne i przenoszące prawa.
Ochrona praw.
Sprawy sądowe. Audyty.

Własność przemysłowa

Wynalazki, patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe. Zgłoszenia i postępowania rejestrowe. Unieważnienie praw. Umowy licencyjne i przenoszące prawa. Reprezentacja przed sądami własności intelektualnej.

Zbiorowe zarządzanie prawami

Tabele wynagrodzeń, stawki i opłaty. Obowiązkowe pośrednictwo i zawieranie umów. Niezależne podmioty zarządzające. Reprezentacja przed sądami własności intelektualnej i KPA.

Opodatkowanie twórców

50% KUP w umowach o pracę i cywilnoprawnych. Opodatkowanie i ozusowanie honorariów. Umowy o unikanie podwójnego opodatkowania. IP BOX. Interpretacje indywidualne.

Kompleksowa obsługa firm

Bieżąca obsługa firm, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Obsługa transakcji, projektów i przedsięwzięć. Zastępstwo sądowe i podatkowe.

Spółki i doradztwo korporacyjne

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja. Audyty, aporty, fuzje i przejęcia, fundusze VC. Obsługa korporacyjna, umowy wspólników.

Nieuczciwa konkurencja

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how. Umowy NDA. Naśladownictwo i pasożytnictwo intelektualne. Nieuczciwa reklama i przejmowanie klienteli. Odszkodowania i roszczenia o zaniechanie.

Umowy

Dobór rodzaju umowy, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie.
Opodatkowanie i oskładkowanie.
Wypowiadanie i odstępowanie.
Wynagrodzenie, kary umowne
i odszkodowania.

Projekty IT

Umowy i doradztwo prawne. Ochrona prawna programów komputerowych.
Nienależyte wykonanie umów i spory. Podatki w IT.

Projekty innowacyjne

Startupy, konsorcja i projekty B&R.
Transfer technologii. Komercjalizacja wyników badań. Umowy inwestycyjne
oraz o finansowanie projektów.
Wyceny i audyty praw własności intelektualnej.

Turystyka i MICE

Umowy o imprezę i usługi turystyczne. Incentive travel. Eventy. Umowy z kontrahentami. Reklamacje, rezygnacje, vouchery. Wyjazdy dzieci i młodzieży. Regulaminy konkursów i promocji.

Marketing i reklama

Wsparcie konsultacyjne kampanii reklamowych. Umowy w zakresie reklamy. Regulaminy konkursów promocyjnych i loterii. Wizerunek w reklamie.

Dane osobowe (RODO)

Wdrożenie RODO. Dokumentacja w zakresie danych osobowych.
Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. Audyty.

Sprawy sądowe

Cywilne i gospodarcze.
Własność intelektualna.
Oskładkowanie umów i 50 % k.u.p.
Karne: plagiaty, piractwo, podróbki znaków towarowych.

E - COMMERCE

Regulaminy. Polityki prywatności, cookies, bezpieczeństwa, check-boxy. Audyt klauzul abuzywnych. Programy afiliacyjne. Marketplace. Dyrektywa Omnibus. Umowy SaaS. Roszczenia konsumentów.

 

Aktualności

27 sierpnia 2024

Link do zapisu: https://cpi.com.pl/webinar.php?id=1759&_gl=1*1x2i6ya*_gcl_au*MTE5MDY3NDY5LjE3MTkyMzcxNzI.*_ga*ODA3NDg2ODgyLjE3MTExMTQ5MzI.*_ga_H3MKEEZP1H*MTcyMTE0MDE1Ny40OC4xLjE3MjExNDA2ODQuNTIuMC44NTk1Mzc4MjQ.

Plan webinarium (godz: 11:00-12:00)

  1. Stosowanie 50 % K.U.P. – warunki ustawowe oraz wytyczne z interpretacji ogólnej MF z 15.09.2020 r.
  2. Zasady rozliczania 50 % K.U.P. pracowników-twórców/artystów.
  3. Stosowanie 50 % kosztów uzysku w ramach umów cywilnoprawnych – o dzieło i o świadczenie usług.

W trakcie webinarium dowiesz się:

  1. Kto może stosować 50 % K.U.P.
  2. Jakie postanowienia muszą zawierać umowy o pracę, o dzieło czy o świadczenie usług, aby rozliczać 50 % K.U.P.
  3. Jak wyodrębniać honorarium autorskie.
  4. Jak dokumentować działalność twórczą i jej rezultaty.
  5. Jakie zagrożenia dla stosowania i rozliczania 50 % K.U.P. niesie generatywna sztuczna inteligencja (GenAI).

Webinarium poprowadzi radczyni prawna Joanna Karasińska – ekspertka w zakresie konstruowania i rozliczania umów, w tym umów o dzieło, dzieło autorskie i artystyczne oraz opodatkowania honorariów autorskich, w tym stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zespół

dr Marek Bukowski

wspólnik, radca prawny 

Marta Bukowska

wspólnik, prokurent

Joanna Karasińska

radczyni prawna

Agnieszka Malczewska–Poteralska

adwokat

Karolina Błasiak

                           radca prawny

Aneta Nitychoruk

menedżerka biura kancelarii

Biuro Kraków

Kraków 30-051, ul. Urzędnicza 20/5 
tel. +48 (12) 631 05 25
biuro@bukowski-partners.pl