SPÓŁKI I DORADZTWO KORPORACYJNE

W trakcie wieloletniej praktyki Kancelaria doradzała w tworzeniu, przekształcaniu, zmianach struktury właścicielskiej i kapitałowej wielu podmiotów gospodarczych, świadcząc wyspecjalizowaną pomoc prawną i transakcyjną na poszczególnych etapach funkcjonowania podmiotu.

 Zapewniamy Państwu wsparcie prawne i biznesowe obejmujące:

 • doradztwo na rzecz przyszłych wspólników w zakresie wyboru optymalnej
  – pod względem prawnym i podatkowym – formy prawnej prowadzenia działalności

 • doradztwo w zakresie prawa spółek na wszystkich etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w szczególności:

  • przygotowywanie umów spółek, umów wspólników oraz niezbędnej dokumentacji
   w celu rejestracji spółki w KRS

  • bieżącą obsługę korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych (w tym spółek publicznych), w szczególności przygotowywanie projektów uchwał i protokołów posiedzeń organów spółek

  • projektowanie zmian umów spółek, dokonywanie zgłoszeń zmian do KRS

  • obsługę transakcji wnoszenia aportów i wkładów pieniężnych, w tym w postaci
   praw własności intelektualnej

  • likwidację spółek

 • doradztwo przy tworzeniu oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
  oraz spółek przez zagranicznych inwestorów

 • obsługę transakcji związanych z funduszami venture capital

 • doradztwo na rzecz przedsiębiorców w trakcie negocjowania z funduszami venture capital na wszystkich etapach procesu inwestowania przez fundusz

 • przygotowywanie audytów prawnych przed rozpoczęciem procedury pozyskania inwestora oraz doradztwo przy negocjacjach z funduszem

 • przygotowanie i weryfikacja dokumentacji transakcyjnej

 • monitorowanie i konsultowanie wykonywania zobowiązań z tych umów

 • obsługę transakcji fuzji i przejęć:

  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach z inwestorami

  • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej związanej z przekształceniami
   i połączeniami podmiotów oraz zmianami struktury właścicielskiej i kapitałowej

  • kompleksowa obsługa prawna transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

 • analizę prawno-podatkową planowanych przedsięwzięć gospodarczych i zmian kapitałowych pod kątem ewentualnego ryzyka podatkowego i zapewnienia efektywności podatkowej planowanych rozwiązań.

Messenger