ZBIOROWE ZARZĄDZANIE PRAWAMI

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi jest wysoce specjalistyczną dziedziną prawa wymagającą wiedzy i praktyki.

Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc prawną w tym obszarze i jako jedna z nielicznych, posiada unikatowe doświadczenie  w zakresie: stosowania stawek i tabel wynagrodzeń, obowiązkowego pośrednictwa, umów z organizacjami zbiorowego zarządzania oraz sporów sądowych z tym związanych.

Zakres pomocy prawnej obejmuje:

 • Doradztwo oraz wydawanie opinii prawnych w przedmiocie praw i obowiązków użytkowników wobec organizacji zbiorowego zarządzania, w tym:

  • stosowania tabel wynagrodzeń, wysokości stawek i zasad ich naliczania

  • obowiązkowego pośrednictwa organizacji w zawieraniu umów licencyjnych lub poboru wynagrodzenia i opłat

  • nierównego traktowania użytkowników oraz odmowy zawarcia umowy

  • praktyk monopolistycznych organizacji zbiorowego zarządzania

 • Negocjowanie i zawieranie umów oraz porozumień z organizacjami zbiorowego zarządzania, w szczególności na polu nadawania, reemisji, publicznych wykonań i odtworzeń oraz eksploatacji internetowej.

 • Wsparcie prawne dla niezależnych podmiotów zarządzających jak: agencje literackie i muzyczne, firmy publishingowe, serwisy internetowe muzyczne i fotograficzne, w tym w sprawach zawierania umów z uprawnionymi,  wzorów umów licencyjnych i stawek wynagrodzeń.

 • Reprezentacja w postępowaniach przed:

  • sądami własności intelektualnej w sprawach o naruszenia i zapłatę

  • Komisją Prawa Autorskiego w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń, stosowanie tabel oraz rozwiązywanie sporów

  • Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach nadużywania pozycji i stosowania praktyk monopolistycznych.


Messenger