COVID-19

Skutki pandemii COVID-19 dotykają każdego przedsiębiorcy i organizacji pozabiznesowych.
Ta nadzwyczajna sytuacja wymaga często skorzystania z niestandardowych rozwiązań prawnych.

Z racji wieloletniej praktyki możemy zaoferować Państwu fachowe wsparcie prawne, które poparte jest również naszym szerokim doświadczeniem biznesowym.

 • Restrukturyzacja, przeorganizowanie działalności w celu zminimalizowania skutków kryzysu dla prowadzonego przedsiębiorstwa.

 • Stosowanie tzw. klauzul nadzwyczajnych w postaci siły wyższej oraz nadzwyczajnej zmiany stosunków:

  • zmiana sposobu wykonania umowy albo wysokości świadczenia  oraz rozwiązanie umowy

  • wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej z powodu niewykonania umowy

 • Wypowiadanie i odstępowanie od umów.

 • Renegocjowanie zawartych umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych i gospodarczych oraz umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 • Szczególne zabezpieczenia prawne i finansowe przy zawieraniu nowych umów.

 • Pomoc dla branży turystycznej w związku z odstępowaniem przez klientów od umów o imprezy turystyczne, przekazywaniem voucherów i zmianą postanowień umownych.

 • Sprawy pracownicze:

  • zmiana warunków pracy i wynagrodzenia
  • zwolnienia grupowe.


TARCZA ANTYKRYZYSOWA I FINANSOWA

Doradztwo dotyczące korzystania z tarczy antykryzysowej i finansowej, począwszy od analizy sytuacji danego przedsiębiorstwa do przeprowadzenia konkretnych rozwiązań.

 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

 • zwolnienia ze składek ZUS

 • świadczenie postojowe

 • mikropożyczki

 • wsparcie udzielane ze środków Agencji Rozwoju Przemysłu, częściowo bezzwrotne pożyczki i subwencje z Polskiej Agencji Rozwoju (tzw. tarcza finansowa)


Messenger