Karolina Błasiak
radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2023 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych         w Krakowie.                                                             

W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym prawie autorskim, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zarządzania prawami autorskimi     i pokrewnymi. Świadczy pomoc prawną w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych oraz ochrony dóbr osobistych. Zajmuje się prawnymi aspektami ochrony marki i renomy przedsiębiorstw oraz zabezpieczeniem interesów przedsiębiorców.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów licencyjnych, umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, umów o zbiorowe zarządzanie prawami oraz umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami tych praw.

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek, stowarzyszeń i fundacji.                               Zawodowo, pogłębia swoją wiedzę w zakresie branży e-commerce i cyberbezpieczeństwa.

Specjalizacje: prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, zbiorowe zarządzanie prawami, prawo własności przemysłowej, ochrona dóbr osobistych, e-commerce

 

tel. +48(12) 631 05 25
biuro@bukowski-partners.pl    

Messenger