DANE OSOBOWE (RODO)

Wspieramy klientów we wdrażaniu wymogów RODO, począwszy od doradztwa
po przygotowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych
i reprezentację klientów przed właściwymi organami publicznymi.

Jeśli, pomimo wejścia w życie RODO, Twoja firma jeszcze nie wdrożyła wynikających
z tego rozporządzenia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych…

lub masz wątpliwości odnośnie prawidłowości lub kompletności dokumentacji
i zastosowanych procedur …
 

Kancelaria oferuje pomoc prawną poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających funkcjonowanie firm zgodnie z wymaganiami unijnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO), w tym:

 • audyty przedsiębiorstw w zakresie danych osobowych obejmujące analizę działalności przedsiębiorstw pod kątem spełnienia wymagań stawianych przez RODO, opiniowanie
  i projektowanie rozwiązań dostosowujących przetwarzanie danych osobowych
  do warunków określonych w RODO, w tym do wymogów Privacy by Design oraz Privacy
  by Default

 • opracowywanie i konsultowanie dokumentów takich jak oceny skutków planowanych operacji dla ochrony danych osobowych (Data Protection Impact Assessment), polityki bezpieczeństwa, przygotowanie procedur dotyczących obowiązkowych zgłoszeń
  do organu nadzoru w przypadku gdy dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych

 • opracowywanie klauzul, wzorów oświadczeń oraz informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

 • obsługa transakcji związanych z danymi osobowymi, w tym obrotu bazami danych osobowych

 • przygotowywanie i negocjowanie umów powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych osobowych

 • reprezentowanie i doradzanie klientom w postępowaniach dotyczących kar nakładanych na przedsiębiorców w związku z naruszeniem przepisów RODO, reprezentacja
  w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Danych Osobowych.
 
Messenger