TURYSTYKA I MICE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i biznesowego dla firm działających w branży turystycznej, eventowej i incentive travel. 

W ramach tej specjalizacji świadczymy kompleksową pomoc prawną dla organizatorów wypraw, biur podróży i agencji eventowych, z zakresu turystyki indywidualnej i biznesowej
oraz eventów branżowych, wyjazdów i spotkań motywacyjnych, konferencji, wydarzeń kulturalnych, konkursów i loterii promocyjnych.

Obsługa prawna obejmuje:

 • przygotowanie wzorów umów o imprezę turystyczną z klientem indywidualnym
  oraz biznesowym wraz z dokumentami dodatkowymi wymaganymi przepisami prawa, w tym umów z zakresu incentive travel a także turystyki dla dzieci i młodzieży: obozy, kolonie, półkolonie, zielone szkoły, wycieczki szkolne

 • sporządzanie umów z kontrahentami lub podwykonawcami krajowymi i zagranicznymi uczestniczącymi w wykonaniu imprezy turystycznej, szkoleniowej lub motywacyjnej oraz doradztwo w tym zakresie

 • pomoc prawną w sprawach bieżących związanych ze świadczeniem usług turystycznych i organizacją imprez turystycznych, odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem przez klienta oraz przekazywaniem voucherów

 • doradztwo prawne przy rozpatrywaniu reklamacji klientów oraz zastępstwo procesowe   przed sądem w sprawach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych imprezą turystyczą

 • opracowanie kompletu umów związanych z organizacją eventu oraz doradztwo
  i wsparcie prawne w trakcie prowadzonych negocjacji z podwykonawcami, aktorami, konferansjerami, stacjami telewizyjnymi, ekipą techniczną, sponsorami i innymi podmiotami zaangażowanymi w produkcję i realizację danego wydarzenia

 • sporządzenie regulaminów konkursów z zakresu produktów wsparcia sprzedaży i loterii promocyjnych

 • reprezentowanie na etapie postępowań przedsądowych i sądowych w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, dochodzeniem roszczeń i odszkodowań

 • doradztwo przy doborze właściwych form zabezpieczania tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym kreatywnych rozwiązań prezentowanych klientom w składanych ofertach i programach wyjazdów lub eventów.


Messenger