OPODATKOWANIE TWÓRCÓW

Specjalizujemy się w pomocy prawnej dotyczącej zasad opodatkowania i oskładkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % KUP. Doradzamy, jak prawidłowo i bezpiecznie stosować oraz rozliczać  50 % KUP do wynagrodzenia pracowników.

Jeżeli prowadzicie Państwo działalność w ramach szeroko pojętej branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamy, kultury i rozrywki, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej i zawieracie Państwo umowy o pracę, zlecenia, o świadczenie usług lub o dzieło autorskie z twórcami lub artystami wykonawcami…

Jeżeli zarządzacie Państwo instytucją kultury, muzeum, jednostką 
badawczo – rozwojową lub uczelnią wyższą…

Jeżeli jesteś twórcą lub artystą wykonawcą, w tym wykonującym działalność twórczą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i chcesz skorzystać z preferencji podatkowych…

Profesjonalnie zajmiemy się:

  • specjalistycznym doradztwem związanym z opodatkowaniem i oskładkowaniem honorariów autorskich uzyskiwanych przez polskich i zagranicznych twórców i artystów wykonawców, takich jak: programiści, projektanci, dziennikarze, nauczyciele akademiccy, muzycy, aktorzy, w tym z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

  • audytem działalności twórczej pracowników i oceną prawną możliwości bezpiecznego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów

  • opracowaniem niezbędnych dokumentów i wdrożeniem procedur pozwalających na stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników
    i zleceniobiorców

  • analizą możliwości preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – IP BOX

  • przygotowaniem wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz zastępstwem w sprawach skarg na wydane interpretacje podatkowe

  • reprezentacją w sporach z ZUS w sprawach dotyczących oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami, w tym zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi w sprawach odwołań od wydawanych w tym zakresie decyzji ZUS

  • zastępstwem w sprawach przed organami podatkowymi, jak również w trakcie postępowań sądowo – administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Messenger