Agnieszka Malczewska – Poteralska
adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.

W ramach swojej specjalizacji reprezentuje klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, zarówno na etapie przedsądowym, w ramach negocjacji polubownych, jak i w cywilnych oraz karnych postępowaniach sądowych.

Prowadzi specjalistyczne wykłady na warsztatach i seminariach z zakresu prawa własności intelektualnej.

Autorka książki – „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych” wydanej w 2012 roku przez wydawnictwo Presscom oraz szeregu artykułów prasowych poświęconych zagadnieniom z dziedziny prawa autorskiego, w tym opublikowanych w miesięczniku „IT w Administracji” oraz magazynie „Film & TV Kamera”.

Specjalizacje: prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo reklamy, ochrona dóbr osobistych, nieuczciwa konkurencja, problematyka prawna IT i e-commerce, cywilnoprawne i karne aspekty ochrony praw autorskich i własności przemysłowej, sprawy sądowe.

tel. +48(12) 631 05 25
biuro@bukowski-partners.pl    

Messenger