Michał Ryba
radca prawny

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie obronił pracę magisterską poświęconą tematyce dóbr osobistych w kontekście naruszeń uprawnienia do uzyskania informacji przez pacjentów.

Doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Specjalizuje się w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie własności przemysłowej, prawie autorskim i prawie cywilnym.

tel. +48(12) 631 05 25
biuro@bukowski-partners.pl    

Messenger