Kalendarium szkoleń 2021

Wrzesień

13 – 15 września

Prelegent: dr Marek Bukowski

Tematy:
1. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i jego wpływ na ochronę praw autorskich i pokrewnych. 2. Praktyczne aspekty dochodzenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych w Internecie. 3. Przesłanki ochrony artystycznego wykonania – kreacja artystyczna. 4. Prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych a autorskie prawa osobiste.

Miejsce: online/Kraków
Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

30 września

Prelegent: adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska
Miejsce: online
Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

Październik

8 października

21 października

Prelegent: adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska
Miejsce: online
Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

27 października

Prelegent: radca prawny Joanna Karasińska
Miejsce: online
Organizator: Centrum Promocji Informatyki
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

28 października

Prelegent: adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska
Miejsce: online
Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

Listopad

23 listopada

Prelegent: adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska
Miejsce: online
Organizator: Centrum Promocji Informatyki
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

24 listopada

Prelegent: adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska
Miejsce: online
Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

26 listopada

Grudzień

1 grudnia

Prelegent: adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska
Miejsce: online
Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

10 grudnia

Prelegent: adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska
Miejsce: online
Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

Kalendarium szkoleń 2022

Luty

8 lutego

Prelegent: adwokat Agnieszka Malczewska – Poteralska
Miejsce: online
Organizator: Centrum Promocji Informatyki
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

Marzec

9 marca

Prelegent: adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska
Miejsce: online
Organizator: Centrum Promocji Informatyki
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

15 marca

Prelegent: radca prawny Joanna Karasińska
Miejsce: online
Organizator: Centrum Promocji Informatyki
Program i zapisy dostępne na stronie organizatora: sprawdź

Maj