Aktualności

8 kwietnia 2020

Radca prawny dr Marek Bukowski omówił nowe zasady obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi w świetle dyrektyw UE nr 2019/ 789 i nr 2019/790 oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami.
Radca prawny Joanna Karasińska w swojej prelekcji skupiła się na tematyce Innovation Box – preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
Adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska swoje wystąpienie poświęciła zagadnieniom prawa cytatu w przestrzeni analogowej i cyfrowej.