FB
 
 

Alternative content

Get Adobe Flash player

 
Kompleksowa obsługa prawna

Specjalizacje

START UP
Prawa autorskie i prawa pokrewne
Prawo mediów
Prawo reklamy
Prawo informatyczne i telekomunikacyjne (IT)
Domeny
Rynek elektroniczny (e-commerce)
Prawo konkurencji
Prawo własności przemysłowej
Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych
Umowy gospodarcze
Audyty
Prawo podatkowe
Prawo pracy
 
Spółki. Fuzje i przejęcia

Fundacje i stowarzyszenia

Sprawy sądowe i mediacyjne

 
Kancelaria posiada bogate doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie tych zagadnień autorskoprawnych, które w praktyce sprawiają najwięcej problemów.

Zakres usług obejmuje w szczególności:
 • kwalifikację materiałów z punktu widzenia prawa autorskiego, w tym ocenę przywłaszczeń autorstwa (plagiatów) oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych, reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych.
 • zagadnienia dotyczące korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego.
 • opracowywanie projektów umów, negocjowanie i opiniowanie umów, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów.
 • reprezentację twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami.
 • kompleksową pomoc prawną związaną z produkcją audiowizualną (w tym w nabywaniu praw) a także ochroną praw producenta oraz współtwórców utworu audiowizualnego.
 • zagadnienia prawne związane z tworzeniem i realizacją projektów architektonicznych.
 
 • programy komputerowe, obsługę wdrożeń systemów informatycznych, umowy z pracownikami i współpracownikami, opracowywanie regulaminów korzystania ze stanowiska komputerowego.
 • prawo Internetu, dokonywanie oceny naruszeń praw w Internecie, reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych.
 • ochronę i korzystanie z baz danych,
 • obrót prawami autorskimi i pokrewnymi, w tym pomoc prawną w nabywaniu praw zagranicznych oraz zastępstwo prawne w zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi.
 • prawne zagadnienia dotyczące zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi obejmujące w szczególności: oceny zobowiązań podmiotów korzystających wobec organizacji zbiorowego zarządzania, pomoc prawną przy negocjacjach umów z organizacjami zbiorowego zarządzania.
 • opracowywanie regulaminów korzystania z praw własności intelektualnej w instytucjach naukowych oraz procedur ochrony
 • audyty w zakresie legalności korzystania z praw własności intelektualnej.
powrót

O kancelarii Zespół Zakres usług Prawo autorskie Klienci Konferencje i szkolenia Publikacje Linki Kariera Kontakt
 
Projekt i realizacja

Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k., 30-051 Kraków, ul. Urzędnicza 20/5, Mapa dojazdu,
tel. +48(12) 631 05 25, +48(12) 631 05 26, fax. +48(12) 633 29 20, E-mail: biuro@bukowski-partners.pl