FB
 
 

Alternative content

Get Adobe Flash player

 
Kompleksowa obsługa prawna

Specjalizacje

Prawa autorskie i prawa pokrewne
Prawo mediów
Prawo reklamy
Prawo informatyczne i telekomunikacyjne (IT)
Domeny
Rynek elektroniczny (e-commerce)
Prawo konkurencji
Prawo własności przemysłowej
Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych
Umowy gospodarcze
Audyty
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Zamówienia publiczne
Inwestycje budowlane
 
Spółki. Fuzje i przejęcia

Fundacje i stowarzyszenia

Sprawy sądowe i mediacyjne

 
Kancelaria posiada - poparte wieloletnią praktyką - doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradztwa
w sprawach zamówień publicznych,
w tym organizacji postępowań przetargowych zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy. 

Prawnicy Kancelarii doradzają Klientom na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w fazie opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowywania oferty, postępowania protestacyjnego i odwoławczego. 

W przedmiotowym zakresie Kancelaria:
  • doradza w zakresie procedur przetargowych,
  • świadczy kompleksową obsługę zamawiających i wykonawców w trakcie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 
  • opracowuje oraz dokonuje oceny formalno-prawnej i merytorycznej dokumentacji przetargowej,
  • opiniuje zasadność, a także opracowuje oraz dokonuje oceny formalno-prawnej i merytorycznej projektów protestów, odwołań
    i skarg,
  • dokonuje badania i oceny zgodności procedur i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami prawa, w tym bada i ocenia zgodność ofert złożonych przez wykonawców,
  • sporządza opinie prawne
    w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Prawnicy Kancelarii świadczą zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz zastępstwo procesowe przed sądami
w sprawach zamówień publicznych.
powrót

O kancelarii Zespół Zakres usług Prawo autorskie Klienci Konferencje i szkolenia Publikacje Linki Kariera Kontakt
 
Projekt i realizacja

Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k., 30-051 Kraków, ul. Urzędnicza 20/5, Mapa dojazdu,
tel. +48(12) 631 05 25, +48(12) 631 05 26, fax. +48(12) 633 29 20, E-mail: biuro@bukowski-partners.pl